Bedrijf  Nieuwland
Plaatsnaam  Luttelgeest
Functie Stage
Functienaam Afstudeeropdracht – onderzoek verdere ontwikkeling van glastuinbouw binnen de Noordoostpolder
Functie inhoud

Stichting NieuwLand behartigt de belangen van ongeveer 35 glastuinbouwbedrijven in de gemeente Noordoostpolder. De stichting is in 2007 opgericht om de tuinbouwgebieden in Luttelgeest en Ens verder te ontwikkelen. Inmiddels is er een volwassen locatie van 650 hectare bruto.

De stichting is ambitieus; er wordt gekeken hoe het gebied verder ontwikkelt kan worden. En of verdere uitbreiding van het gebied wenselijk is. Belangrijke onderdelen van dit vraagstuk zijn duurzame energievoorziening, scholing en arbeid (inclusief huisvesting).

Om de ambities van de glastuinbouwondernemers verder gestalte te geven is er behoefte aan goede kengetallen op het gebied van:

  • Verdeling areaal in het gebied (groenteelt, sierteelt, pot- en perkplanten);
  • Omzetontwikkeling binnen het gebied. Hoe verhoudt deze zich t.o.v. andere sectoren in de gemeente?
  • Arbeidsbehoefte nu en in de toekomst (autochtone medewerkers en arbeidsmigranten);
  • Hoe is de huisvesting van arbeidsmigranten geregeld? Is deze voldoende aanwezig en wat zijn de verwachtingen voor de toekomst?;
  • Energie invulling: fossiel/duurzaam;
  • Via een enquête peilen van draagvlak in de samenleving t.o.v. de glastuinbouw:
  • Eventuele overige kengetallen.

Doel:
1. Cijfers kunnen overleggen richting gemeente en provincie;
2. Draagvlak peilen in de samenleving;
3. Verkennen mogelijkheden / beperkingen m.b.t toekomstige uitbreiding gebied.

De exacte opdracht wordt in overleg met jou samengesteld.

Functie eisen
  • Je volgt op dit moment een hbo-opleiding en bent op zoek naar een afstudeeropdracht;
  • Affiniteit met de agrarische sector.
Functie aanbod
Een uitdagende opdracht waarbij jij een belangrijke bijdrage kan leveren aan de verdere ontwikkeling van glastuinbouw binnen de Noordoostpolder.
Gewenste ervaring  Niet van toepassing
Aantal uren per week 
Fulltime
Opleidingsniveau HBO / Bachelor
Rijbewijs  Geen rijbewijs / B