“HET GROEIT EN BLOEIT IN DE NOORDOOSTPOLDER”

Vanuit Stichting NieuwLand stimuleren we de verdere ontwikkeling van de glastuinbouw in de Noordoostpolder en Flevoland. Dat doen we door gezamenlijk te werven, te innoveren en te stimuleren. De focus ligt op de volgende doelen.

Een vitaal glastuinbouwgebied
Stichting NieuwLand ondersteunt ondernemers door samen met lokale overheden en instanties, toeleveranciers en adviseurs te zorgen voor de juiste faciliteiten als infrastructuur, energie, arbeid en scholing en andere collectieve voorzieningen

Duurzaamheid en energie
Beschikbaarheid van duurzame energie, CO2 en water zijn voorwaarden voor een vitaal glastuinbouwgebied voor nu en in de toekomst. Stichting NieuwLand anticipeert, onderzoekt en werkt samen met de overheid en specialisten om de ontwikkeling op dit gebied te stimuleren.

Aandacht voor kennis, arbeid en onderwijs
De uitbreiding van het glastuinbouwgebied van de afgelopen jaren en de groeiende complexiteit door schaalvergroting en specialisatie van de glastuinbouwbedrijven creëren meer werkgelegenheid en specifiek een grotere vraag naar (hoog) opgeleide arbeidskrachten. De glastuinbouw als moderne, innovatieve werkgever; daar staan we voor.

Vertegenwoordiging en belangenbehartiging
Een glastuinbouwgebied verder ontwikkelen doen we niet alleen met de glastuinbouwondernemers, maar samen met de omgeving, overheden en toeleveranciers. Stichting NieuwLand fungeert als spreekbuis van de glastuinbouwondernemers en draagt er zorg voor dat we gezamenlijk aan een mooie toekomst kunnen werken voor een gezond, transparant en innovatief glastuinbouwgebied.