Deelname actie

 • Deelname aan actie is kosteloos.
 • Deelname vindt plaats wanneer je het deelname formulier hebt ingevuld of hebt gereageerd op socialmedia.
  • eenmalige deelname per persoon.
  • Deelname aan actie is alleen mogelijk voor personen vanaf 16 jaar
 • Medewerkers van NieuwLand zijn uitgesloten van deelname actie.
 • Stichting Glastuinbouwgebied NieuwLand is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de actie zonder opgaaf van reden stop te zetten.

Persoonsgegevens

 • Persoonsgegevens van deelnemers worden niet aan derde partijen vrijgegeven.
 • Persoonsgegevens van deelnemers worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk voor het goed afronden van de actie.
 • Op alle acties is Nederlands recht van toepassing.

Winnaar

 • De winnaar van een actie wordt gekozen door middel van onpartijdige keuze.
 • De Winnaar van een actie krijgt persoonlijk bericht via mail, telefoon of socialmedia.
 • Bekendmaking winnaars vindt plaats op donderdag gewonnen producten worden vrijdags tussen 16:00 en 17:00 of zaterdag tussen 09:00 en 10:00 uitgedeeld op verstaande locatie.
 • Winnaar krijgt na bekendmaking een locatie en tijd doorgegeven waar het gewonnen product opgehaald kan worden.
 • Wanneer dient zich op afgesproken tijd en locatie te melden om het gewonnen product in ontvangst te nemen.
 • Gewonnen product mag door derde opgehaald worden, enkel met bewijs van goedkeuring winnaar.
 • Bij niet ophalen gewonnen product vervalt het recht hierop en er wordt geen nieuwe winnaar gekozen.
 • Stichting Glastuinbouwgebied NieuwLand is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
 • Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.
 • Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.